Businessmodeller & Business Model Canvas forklart på 1, 2, 3

Du har kanskje tidligere hørt om businessmodeller. Men hva er det egentlig, og hvordan bygger man fundamentet i en slik modell så solid som mulig? Akkurat som at det finnes mange forskjellige bransjer å hoppe inn i, finnes det mange forskjellige typer business Modeller. Eksempler på dette kan være direkte salg, franchising eller reklamebasert. Men det finnes et spesielt verktøy som brukes av både store og små bedrifter til å kartlegge organisasjonen. Dette kalles ‘Business Model Canvas’.

Modell lastet ned via: Innovasjon Norge

Hva er egentlig en businessmodell?

En business modell er planen et selskap har for at de skal kunne tjene penger. Planen inneholder blant annet hva slags produkter eller tjenester bedriften skal selge, hvilke målgrupper de skal satse på, og en oversikt over forskjellige utgifter samt hvordan de skal tjene penger. Modellen er nødt til å være åpen for alle parter, slik at alle aktører som har en interesse i bedriften får en god innsikt. Dette kan blant annet hjelpe ansatte med Motivasjon, og leverandører med koordinering.


Business model Canvas

Business Model Canvas ble lagt frem i 2005 av Alex Osterwalder. Den er delt opp i 9 forskjellige deler hvor hver bedrift fyller inn så godt de kan. På denne måten får de en enkel oversikt over bedriften. Disse punktene lyder som følger:

  1. Customer Segment: Hvem skal bedriften nå? Hvilke målgrupper, segmenter og markeder er det bedriften skal satse på?
  2. Value Propositions: Dette handler om verdien produktet har for hvert segment.  
  3. Channels: Bedriften bruker kanaler for å nå ut til kundene, slik at de kan få produktet ut i verden. Det handler rett og slett om hvordan de distribuerer produktet og/eller verdien av produktet til kunden.
  4. Customers realationship: Her handler det om forholdet mellom kunden og bedriften. Det er viktig å etablere et godt fundament, slik at man får kundene til å stole på bedriften og produktet i fremtiden.   
  5. Revenue Streams: Dette punktet handler om hvordan, og hvilke mekanismer bedriften bruker for å skape verdi.
  6. Key Resources: Hvilke strategiske ressurser har bedriften tilgjengelig for å gjennomføre driften?
  7. Key Activities: Hva må bedriften gjøre for å nå sine mål?
  8. Key Partners: viktige samarbeidspartnere bedriften samarbeider med for å nå mål. Dette er ofte alle de som har en interesse i bedriften. De er ofte outsourcet. Leverandører, ansatte, vedlikehold etc. Hvordan kan disse partene jobbe sammen for å nå best mulig resultat?
  9. Cost structure: Man er nødt til å forstå bedriftens infrastruktur for å kunne forstå kostnadsstrukturen. Kan du strukturen, så hjelper dette deg å forstå hvordan bedriften funker, og hvordan du kan gjøre den bedre.

Kan Business Model Canvas fornyes?

Dersom du eier en bedrift og tok i bruk BMC da den først kom ut for rundt 15 år siden, regner jeg med at du har oppdatert den siden den gang. Det er ekstremt viktig at man oppdaterer en businessmodell jevnlig. Under ‘Customer relationships’ i stedet for å bare ha ‘kundesupport’ kan man for eksempel legge til ‘rating system’. Andre eksempler for fornying kan være: digitale plattformer, Kunstig intelligens, koder, apper etc. godt etablerte bedrifter er også nødt til å holde business modellen sin oppdatert for å kunne holde tritt med trender, konkurrenter og fremtidige hendelser.

Hvorfor ta i bruk Business Model Canvas?

Mange tar i bruk Business Model Canvas for å få en god oversikt over bedriftens situasjon. Det funker spesielt godt for nyetablerte selskap som er litt i ørska, og ikke helt vet hvor de skal gå, eller hva de skal gjøre. Med Business Model Canvas vil de etablere et godt fundament, slik at bedriften har trygge ben å stå på. Det gir rett og slett bedriften et godt grunnlag, slik at de enkelt kan bevege seg videre.

Du kan her se Business Model Canvas forklart enkelt på 3 minutter av Alex Osterwalder selv, på youtubekanalen: Stanford Ecorner

Kilder:

– Alexander Osterwalder: Linkedin. 2019. https://www.linkedin.com/in/osterwalder/?originalSubdomain=ch

– Innovasjon Norge, 2019. «Hvordan lage en forretningsmodell.» Bildet. https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

– Kopp M. Carol. 2019. «Business model: What is a Business model?» Investopedia. 20. April. https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp

– Lokitz, Justin. 2019. «How to use the Business Model Canvas for innovation.» designabetterbusiness. 2. November. https://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/

– Stanford Ecorner. 2012. «Alexander Osterwalder: The Business Model Canvas.»  https://www.youtube.com/watch?v=2FumwkBMhLo

1 thought on “Businessmodeller & Business Model Canvas forklart på 1, 2, 3”

  1. Pingback: Businessmodeller & Business Model Canvas forklart på 1, 2, 3 | DIG2100 (2103)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *